Křížová cesta v kostele svatého Vavřince

Chodov

Úvod

Počátkem prosince roku 2015 se rozšířil seznam chodovských pamětihodností, když Ministerstvo kultury ČR zařadilo chodovskou křížovou cestu na seznam kulturních památek České republiky. Křížová cesta je symbolické putování sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Nejčastěji má čtrnáct ustálených zastavení podobu obrazů, ale v období baroka byly velmi oblíbené i další způsoby zpodobňování křížové cesty, například v podobě kapliček zasazených do krajiny. U těchto zastavení si křesťané především ve velikonoční době připomínají poslední cestu Ježíše Krista. K pořízení křížové cesty pro chodovský kostel došlo v roce 1789. 

Obrazy namaloval neznámý pravděpodobně regionální amatérský umělec. Pojal je tak, aby velikostí odpovídaly prostoru chodovského kostela. Každé plátno tak má úctyhodné rozměry dva metry na výšku a metr a půl na šířku. V roce 1839 bylo rozhodnuto o postupném nahrazení starých pláten novými. Během let 1839 – 1846 vznikly čtyři nové obrazy vytvořené významnými regionálními umělci - například majitelem chodovské porcelánky Johannem Hüttnerem nebo loketským malířem Johannem Wildtem. Všechny tyto obrazy vznikly díky sbírkám, případně je platily vesnice v chodovské farnosti, jak dokládá například nápis na třetím zastavení, jehož namalování financovali obyvatelé Mírové. 

Chodovský farář se o Velikonocích 1846 ještě pokusil znovu apelovat na farníky, aby získal prostředky na další obrazy, ale po selhání této snahy se rozhodl, že obrazy původní křížové cesty z roku 1789 nechá pouze důkladně zrestaurovat. V roce 1905 pak nově vzniklo první zastavení křížové cesty, které namaloval sokolovský malíř Anton Würschnitzer. Celkem se na cyklu podílelo nejméně sedm malířů. 

V roce 2016 byly první čtyři obrazy opraveny a vrátily se na svá původní místa v lodi kostela. V roce 2017 proběhlo restaurování zbylých deseti pláten. Do chodovského kostela se tak vrátila křížová cesta, která zdobí jeho stěny už dlouhých dvě stě let.

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě