Mariánský sloup

Chodov

Úvod

Sloup nechal postavit v roce 1675 Jan Vilém z Plankenheimu. Památka je tvořena bohatě zdobeným pískovcovým sloupem na hranolovém podstavci zakončeném mohutně vysazenou římsou. Na ní spočívá socha Panny Marie s prostovlasou hlavou mírně zakloněnou vzad a rukama sepjatýma na prsou. 

Mariánský sloup byl v roce 1993 poškozen a soška odcizena. Podle fotografií se podařilo zhotovit její kopie, sloup prošel restaurováním a byl přemístěn do centra města, kde dnes ve Staroměstské ulici stojí.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě