Vyhlídka Chodaublick

Chodov

Úvod

Zapomenutou vyhlídku Chodaublick zpřístupnil veřejnosti v srpnu roku 2014 Hornický spolek Solles. Ze skalního výběžku lze dohlédnout přes celý Chodov až k Horám, Vintířovu, Novému Sedlu a Karlovým Varům. Vyhlídku najdete na vrcholku Liščího kopce - Föllerbergu pojmenovaného podle velkého množství bramborových polí (Felder = pole), která zde v 18. století začali obdělávat obyvatelé blízké vesnice Tatrovice. 

Cestou k této skále si můžete v lese všimnout mnoha zpola zarostlých kamenných zdí, které sedláci stavěli na hranicích svých polí z kamenů nalezených v neúrodné půdě. K Föllerbergu se váže i mnoho pověstí, z nichž nejznámější je pověst o nesmírně cenném pokladu ukrytém v nitru kopce. Pro obyvatele blízkého Chodova mělo toto místo zvláštní význam - ze žádného jiného vrchu v okolí nebylo tak krásně vidět na celé chodovské údolí. 

V době, kdy ještě výhled nezakrývaly stromy, bylo možné přehlédnout široký obzor od (dnes zaniklé) Smolnice a Božičan na levé straně, až k Sokolovu vpravo. Skále, na které se vyhlídka nachází, proto říkávali místní Němci "Chodaublick" - Chodovská vyhlídka. Pro mnoho rodin se stala oblíbeným místem nedělních výletů. Následkem vysídlení původního německého obyvatelstva po roce 1945 došlo k narušení místní paměti a Chodaublick upadl v zapomnění. 
Teprve až díky vzpomínkám původních chodovských obyvatel, dnes žijících v Německu, byla vyhlídka znovuobjevena. Může se opět stát místem zastavení nad údolím. V Tatrovicích sledujte žluté turistické značení k cíli Chodovská vyhlídka (naproti restauraci se dáte úvozem k lesu, na rozcestí doleva). 

K Föllerbergu se váže i mnoho pověstí, z nichž nejznámější je pověst o pokladu nesmírné hodnoty ukrytém v nitru kopce... "Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na úpatí Föllerbergu. Zatímco se jeho ovečky klidně pásly, vylezl chlapec na kopec, kde našel u skály nádhernou květinu, která se mu natolik líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Unaven výstupem na kopec ulehl na kámen, když tu se za ním ozvalo třesknutí. Polekaně se otočil a uviděl ve skále otvor, v němž stála bíle oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji následoval. Chlapec ji poslechl a vešel otvorem do velkého bílého sálu, který byl plný zlata, stříbra a drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček s květinou na kámen a začal si plnit kapsy zlatem a stříbrem. Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní: Nezapomeň na to nejkrásnější! Měla na mysli květinu na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kameni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený. Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na svazích Föllerbergu, bude moci znovu horu otevřít a odnést si její poklady."

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě