Smolnický kříž

Chodov

Úvod

Zaniklou vesnici Smolnice připomíná obnovený kovaný kříž na původním kamenném podstavci. Slavnostně mu požehnal Filip Zdeněk Lobkowicz, opat tepelské kanonie premonstrátů. Kříž stojí v areálu Bílé vody na konci dubové aleje, kterou se chodilo do Chodova za prací či na mše do kostela svatého Vavřince. 

 Zmínky o Smolnici pochází už z roku 1356. Německé jméno vesnice Pechgrün je spojováno se sběrem a zpracováním smůly (německy Pech). Největší počet obyvatel ve Smolnici byl zaznamenán při sčítání v roce 1930, kdy zde žilo 749 obyvatel. 

Až do roku 1960 byla Smolnice samostatnou obcí, v roce 1960 se stala součástí obce Stará Chodovská a o čtyři roky později byla připojena k Chodovu. Tehdy se začal smutný osud vesnice naplňovat. Doly, které potřebovaly úložiště pro gigantické množství nadložních jílů a zeminy z lomu Jiří, zahájily výkup smolnických stavení a vesnice se začala pomalu vyklidňovat. Sčítání obyvatel a domů v roce 1970 zaznamenalo již pouze jeden dům a čtyři obyvatele. 

V místech bývalé Smolnice je dnes rozlehlá Smolnická výsypka, jež změnila ráz zdejší krajiny k nepoznání. Po obci zůstala zachována památka v místním názvosloví, kdy i dnes chodovští obyvatelé mluví o „Smolnickém kopci“.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě