Boží muka

Chodov

Úvod

Boží muka stojící u zdi farní zahrady byla postavena roku 1672 z popudu Jana Viléma z Plankenheimu vedle budovy staré chodovské fary. Po demolici farní budovy byla přenesena o několik desítek metrů dále, na současné místo, kde stojí v takřka původním stavu. Jedná se o pískovcovou pozdně renesanční plastiku lucernovitého tvaru, spočívající na sloupu s kvádrovým podstavce. Na zadní straně podstavce je rodový erb Plankenheimů a na bočních stranách diamantový dekor. V roce 2011 byla tato památka zrestaurována.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě