Evangelický kostel

Chodov

Úvod

Secesní budova evangelického kostela byla vystavěna v letech 1906 - 1907 podle návrhu architekta Julia Zeissiga. Jedná se o jednolodní objekt se třemi vysokými obloukovými okny a se zúženým čtyřbokým presbytářem a mohutnou hranolovou věží. Kostel je postaven v tehdy oblíbeném pseudorománském duchu, na fasádě je střídmě doplněn o secesní geometrickou ornamentiku.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě