Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová

Březová

Úvod

Původní Kulturní dům byl v Březové otevřen již 9. března 1963. Za dobu mnohaletého působení se tento objekt stal centrem kulturního a společenského dění nejen v Březové, ale i v širokém okolí. Kromě kulturního stánku zde sídlilo také místní kino. 

Kulturní dům byl v roce 2009 rekonstruován a došlo k tzv. etapě I., kdy vzniklo nové Multifunkční centrum. Spolu se sálem (využívaným nejen jako sportovní hala, ale také jako sál pro kulturní akce) byla nově zrekonstruována i restaurace a nově vzniklo bowlingové centrum. To nabízí i jiné herní prvky, jako jsou např. richocet, shuffle-board, aktivní stěnu atd. 

Na etapu I., navázala v roce 2015 rekonstrukce původního objektu kina a divadla, tedy část kulturní, vzdělávací a společenská (tzv. etapa II.). V rámci této stavby došlo ke stavebním úpravám a k rozdělení objektu na dvě samostatné části – Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová. Stavba je v zadním exteriéru doplněna o letní scénu malého zahradního amfiteátru a o zahradní minigolf. Rekonstrukcí objektu se zvýšila především jeho multifunkčnost ať už v podobě modernizovaného kina i divadla včetně zázemí, moderně zařízené a vybavené knihovny, ale i nového sálu vzdělávacího centra, kde se mohou pořádat i různé kulturně společenské akce pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Samozřejmostí jsou také nově vybudovaná kancelář vedoucího a nový byt správce. 

Druhá etapa stavby tak finálně podtrhla multifunkčnost celého zařízení, kdy je celý komplex perlou nejen pro místní obyvatele, ale zároveň pro celý region. Celý projekt velmi přispěl ke zkvalitnění sportovního a kulturně-společenského života ve městě i v regionu, ale zároveň je přínosem i zvýšení cestovního ruchu. Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová je mj. sídlem pro mnohé různorodé akce regionálního, republikového ale i evropského formátu, které se pyšní nebývalým zájmem.

Kulturní dům byl v roce 2009 rekonstruován a došlo k tzv. etapě I., kdy vzniklo nové Multifunkční centrum. Spolu se sálem (využívaným nejen jako sportovní hala, ale také jako sál pro kulturní akce) byla nově zrekonstruována i restaurace a nově vzniklo bowlingové centrum. To nabízí i jiné herní prvky, jako jsou např. richocet, shuffle-board, aktivní stěnu atd. Na etapu I., navázala v roce 2015 rekonstrukce původního objektu kina a divadla, tedy část kulturní, vzdělávací a společenská (tzv. etapa II.). 

V rámci této stavby došlo ke stavebním úpravám a k rozdělení objektu na dvě samostatné části – Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová. Stavba je v zadním exteriéru doplněna o letní scénu malého zahradního amfiteátru a o zahradní minigolf. Rekonstrukcí objektu se zvýšila především jeho multifunkčnost ať už v podobě modernizovaného kina i divadla včetně zázemí, moderně zařízené a vybavené knihovny, ale i nového sálu vzdělávacího centra, kde se mohou pořádat i různé kulturně společenské akce pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. 

Samozřejmostí jsou také nově vybudovaná kancelář vedoucího a nový byt správce. Druhá etapa stavby tak finálně podtrhla multifunkčnost celého zařízení, kdy je celý komplex perlou nejen pro místní obyvatele, ale zároveň pro celý region. Celý projekt velmi přispěl ke zkvalitnění sportovního a kulturně-společenského života ve městě i v regionu, ale zároveň je přínosem i zvýšení cestovního ruchu. 

Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová je mj. sídlem pro mnohé různorodé akce regionálního, republikového ale i evropského formátu, které se pyšní nebývalým zájmem.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě