Kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského

Sokolov

Úvod

Kapucínský klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. století. Řád kapucínů byl uveden do Čech po roce 1600 a stal se jedním z důležitých článků rekatolizace v protireformačním období. Klášter, stejně jako i další katolické církevní instituce v severozápadní oblasti Čech, měl tvořit jistou přehradu proti šířícímu se protestantismu ze sousedního Saska. Klášterní kostel byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvíka Nostice. Výstavba klášterního komplexu probíhala v letech 1663 – 1667. V říjnu roku 1667 byl klášter slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Klášter tvoří soubor budov konventu obklopujících čtvercový rajský dvůr s kruhovou studnou. Areálu dominuje stavba Klášterního kostela sv. Antonína s vysokým raně barokním trojúhelníkovým štítem. Klášter přežil období rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl v provozu až do roku 1950, kdy byl zlikvidován za známé akce „Klášter“ zaměřenou proti církevním řádům, kterou prováděla tehdejší pověstná státní bezpečnost. V 50. letech zde byla umístěna československá armáda a klášter byl značně zdevastován. Klášter ohrozila i postupující těžba dolu Antonín, která zničila část zahrady a kapli sv. Anny z roku 1782. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s. r. o. Kostel sloužil v minulosti jako skladový prostor. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce na koncertní a výstavní síň. Ve stejném roce byla také zahájena celková rekonstrukce silně zdevastované nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Péčí Městského úřadu Sokolov byla hrobka uvedena do původního stavu, rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Hrobka byla za účasti představitelů města, členů kapucínského řádu a široké veřejnosti znovu slavnostně vysvěcena 20. 12. 1999 světícím biskupem Jiřím Paďourem. V blízkosti Kláštera vede cyklostezska Městský okruh. Trasa začíná u vlakového nádraží a pokračuje směrem do centra. Kolem kostela sv. Jakuba se dostanete na Staré náměstí, které projedete až na konec, kde zamíříte zámeckým parkem k zámku . Proti proudu Lobezského potoka kolem krytého bazénu se vydáte po značené stezce, která nás přivede do klidné odpočinkové části jihovýchodně od města. Můžete si trasu prodloužit až na přírodní koupaliště Michal . Stejnou cestou se vrátíte. Na křižovatce u čerpací stanice se dáte doprava a projedete sídlištěm až k rozhledně Hard . Odtud se sjezdem vrátíte do středu města.

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě