Areál zdraví Sokolov

Sokolov

Úvod

V lokalitě Stará Ovčárna na okraji města Sokolov byl v 90. letech minulého století vybudován rozsáhlý sportovně rekreační areál nazývaný „Areál zdraví". Tento areál byl místní komunikací rozdělen na dvě samostatné části. V první z těchto částí byla umístěna sportovní hřiště, která sloužila k aktivnímu sportovnímu odpočinku, v části druhé byly vybudovány dva menší rybníky a tato část sloužila k relaxaci a procházkám. 

Vzhledem ke stáří celého areálu byl v nedávných letech postupně revitalizován městský mobiliář a do areálu osazeno dětské hřiště. Sportovní areál byl však zchátralý, nemoderní a svým technickým provedením poplatný tehdejší době. Sportovní hřiště měla povrchy z asfaltu, betonu a písku. Některá hřiště byla zarostlá trávou. Celkově působil areál zpustle a neudržovaně. 

Vzhledem k poloze, velikosti Areálu zdraví a jeho snadné dostupnosti, bylo rozhodnuto o jeho revitalizaci. Byla připravena projektová dokumentace a revitalizace areálu byla rozdělena do dvou etap. V první etapě byla projektována a revitalizována 4 hřiště. Jednalo se o největší víceúčelovou plochu s brankami na malou kopanou a streetballovými koši o rozměrech, hřiště na basketbal o rozměrech, hřiště na tenis a nohejbal o rozměrech a hřiště na volejbal. Ve druhé etapě bylo přistoupeno k revitalizaci dalších 4 hřišť. Jednalo se o hřiště se dvěma kurty na volejbal s polyuretanovým povrchem, hřiště na malou kopanou s povrchem z umělé trávy, hřiště na nohejbal s polyuretanovým povrchem a hřiště na pétanque s pískovým povrchem. Ve druhé etapě byla dále v areálu vybudována šachovnice na zahradní šachy, instalovány sloupy pro upevnění slackline, byl zde vybudován altán pro možnost ukrytí před deštěm a osazeny prvky městského mobiliáře jako jsou lehátka, lavičky, piknikové stoly, lehací rošty, odpadkové koše, stojany na kola a 3 dětské skluzavky. Současně proběhly sadové úpravy a byla vysazena zeleň v podobě stromů, keřů a záhonů. 

Přesto, že je poloha tohoto areálu na okraji města, je areál velmi dobře dostupný po páteřní cyklostezce města Sokolov podél Lobezského potoka a je součástí tzv. sportovní osy města. Tato osa města se nachází podél páteřní cyklostezky, která spojuje nejvýznamnější sportoviště města Sokolov a ta jsou tak velmi dobře dostupná pro všechny obyvatele a návštěvníky města. Sportovní osa začíná sportovním areálem Baník, pokračuje podél zrekonstruovaného městského koupaliště, dále navazuje revitalizovaný Areál zdraví a sportovní osa končí na koupališti Michal. Po páteřní cyklostezce podél Lobezského potoka se pak obyvatelé a návštěvníci města dostanou na okraj Slavkovského lesa nebo se napojí na cyklostezku Ohře.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě