Husovy sady a zámecký park

Sokolov

Úvod

Významný krajinný prvek představuje v centru města dendrologicky nepříliš bohatý zámecký park, dnes nazývaný Husovy sady, který představuje pozůstatek bývalé zámecké zahrady a obory se zajímavými menšími vodními plochami. Je přitažlivý úpravou vodního toku a rybničních ploch na Lobezském potoce s pěknými pobřežními partiemi. 

Z významnějších dřevin stojí za zmínku vzrostlý exemplář javoru stříbrného, který je největší na Sokolovsku s obvodem kmene téměř 4 m. Ozdobou jsou pak především mohutné domácí dřeviny (porosty olše lepkavé a duby), které připomínají původní listnaté porosty Sokolovské pánve. Za éry Nosticů – Rienecků bývaly u parku také skleníky s pověstnou kulturou ananasů. 

 Husovými sady prochází cyklostezka Městský okruh. Trasa začíná u vlakového nádraží a pokračuje směrem do centra. Kolem kostela sv. Jakuba se dostanete na Staré náměstí, které projedete až na konec, kde zamíříte zámeckým parkem k zámku. Proti proudu Lobezského potoka kolem krytého bazénu se vydáte po značené stezce, která nás přivede do klidné odpočinkové části jihovýchodně od města. Můžete si trasu prodloužit až na přírodní koupaliště Michal. Stejnou cestou se vrátíte. Na křižovatce u čerpací stanice se dáte doprava a projedete sídlištěm až k rozhledně Hard. Odtud se sjezdem vrátíte do středu města.

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Galerie

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě