Čarodějné bloudění 2024

Chodov

Einteilung

Přijďte si odpoledne v pondělí 29. dubna 2024 projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježibabami soutěžními stanovišti v areálu zahrady u DDM.
Pokud statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždibec odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku opečeným buřtíkem.
Nakonec spálíme čarodějnici.

Galerie

Nächste Veranstaltungen

Andere Plätze an diesem Ort

Galerie

Nächste Veranstaltungen

Andere Plätze an diesem Ort