Skalní město u Stříbrné

Skalní město
GPS
50°22'13.003"N, 12°31'20.623"E

Úchvané skalní městečko spatříte, pokud odbočíte vpravo ze silnice Stříbrná – Přebuz do Rájeckého údolí (údolí Nancy) po zelené turistické značce směrem na Špičák. V romanticky sevřeném údolí, kudy protéká Rájecký potok, se podél cesty vypíná na zalesněných stráních řada bizarních obřích kamenů a skalisek (Kočičí skála, Kohoutí stopa, Stříbrňák) vyhlížejících jako Skalní město. Na vrcholky věží, jejichž výška se pohybuje od tří do osmnácti metrů, vedou horolezecké cesty. Ve svahu před odbočkou k bývalé myslivně se nacházejí dva balvany s vytesanými podobiznami Beethovena a Schillera.

Fotogalerie

Mapa