Jindřichovice

Jindřichovice

První písemná zmínka o obci, kde žije necelých pět set obyvatel, pochází z roku 1273, kdy obec byla součástí panství kláštera v Teplé. Historie Jindřichovic je svázána s těžbou cínu v okolí. Mezi zdejší zajímavosti patří zámek ze 2. poloviny 17. století, později pseudogoticky upravený. Poblíž vchodu je do stěny zazděn plastický reliéf s motivem sv. Jiří v raně renesančním slohu, přenesený pravděpodobně z původní tvrze. Někdejší sídlo šlechtického rodu Nosticů nyní slouží jako okresní archiv. Nedaleko se nachází soukromý neoklasicistní lovecký zámeček Favorit. Dominantou obce je však kostel sv. Martina z roku 1803 se zajímavou osmibokou věží a šestibokým presbytářem. Unikátem Jindřichovic je mauzoleum s ostatky zemřelých ruských a srbských zajatců držených ve zdejším táboře za I. světové války. 
Jindřichovice prošly od 90. let řadou změn. Vybudován byl plynovod, nové bytové jednotky, podařilo se opravit budovy základní a mateřské školy a obecního úřadu. V roce 2004 se zdejší základní a mateřská škola sloučila se základní školou v Kraslicích, aby nedošlo k jejímu zrušení.

 

Adresa OÚ Jindřichovice č. p. 232, 358 01

Telefon +420 352 695 073

E-mail urad@obecjindrichovice.cz

Web http://www.obecjindrichovice.cz

GPS souřadnice návštěvního místa 50°16′57.96″ N,12°36′8.6″ E

Akce v regionu /4/

Zajímavé akce v oblasti

Fotogalerie

Mapa lokality

Nej v místě